Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Fysioterapia KKK
Kelantie 1
93600 Kuusamo

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Riina Pelli
riina(at)fysioterapia-kkk.fi
Puh 040 6517763

Tietosuojavastaava
Riina Pelli

Rekisterin käyttötarkoitus
Kerättäviä henkilötietoja käytetään:
Asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Rekisterin tietosisältö
Nimi, Osoite, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero.

Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja: Henkilöltä itseltään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Evästeet ja jäljitteet
Sivustolla on käytössä Google analytics, jonka avulla kerätään tietoja käyttäjien lukumääristä, eri sivujen käytöstä, eri sivuilla vietetystä ajasta ja käyttäjien selailutavoista. Kerätty data on sellaista, josta ei voi tunnistaa yksittäisiä henkilöitä eikä henkilöiden tietoja. En kerää dataa, jota voisi käyttää haitallisesti.

Mikäli sivuilla vieraileva käyttäjä ei halua luovuttaa tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetusten kautta, tällä saattaa olla vaikutuksia sivustojen toimintaan.

Rekisterin suojaus
Sähköiset tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Paperilla olevat tiedot ovat lukkojen takana. Tietojen käyttöoikeus on vain rekisterin pitäjällä.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Tiedot luovutetaan etukäteen sovittuna aikana ja ainoastaan henkilökohtaisesti kun rekisteröity on ensin todistanut henkilöllisyytensä. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.